Publikační systém

Nabízíme malým firmám řešení pro distribuci vysílání z PC na reklamní panely.

Publikační reklamní systém je sestaven s ohledem na maximální využití schopností free-software tak, aby nevznikly nadměrné náklady na pořízení profesionálního řešení, při zachování shodné funkčnosti a přehledného uživatelského rozhraní.

Co nabízíme

výběr vhodného HW (PC, reklamní panely)
poradenství při propojení jednotlivých komponent
sestavení a instalaci publikačního systému

Funkce publikačního systému

přehrávání reklamních spotů na PC a jejich distribuci na libovolný počet reklamních panelů
přehrávání formátů AVI, DivX, Xvid, Mpeg, Flash a další nejrozšířenější formáty
tvorba playlistů
vzdálená správa (vyžaduje připojení na internet)
s ohledem na uživatelské rozhraní je systém řešen na platformě Windows