Přerušení provozu

Vzhledem k pokračujícím administrativním nejasnostem dočasně přerušujeme k 8.1. provoz LED obrazovky Brnogate.cz na současném místě.